Garantie-bepalingen

Implantaten

Voor implantaten geldt een garantietermijn van tien jaar

Aanpassingen en reparaties aan implantaten die binnen de garantiebepalingen van Tand Correct vallen, worden als volgt vergoed:

 • Kleine reparaties en aanpassingen worden door onze kliniek in Nederland verzorgd.
 • Grote aanpassingen worden in één van onze klinieken in Turkije verzorgd.
 • In overleg met en na goedkeuring van Tand Correct kunnen kunnen de kleine reparaties ook worden uitgevoerd door de eigen tandarts in- of nabij de woonplaats. De hiervoor gemaakte kosten kunnen bij Tand Correct worden gedeclareerd. Dit kan alleen na een schriftelijke goedkeuring van Tand Correct.

Kronen, bruggen & prothesen

Voor kronen, bruggen en prothesen geldt een vaste garantietermijn van vijf jaar.

Reparaties aan kronen, bruggen en prothesen die binnen de garantiebepalingen van Tand Correct vallen, worden als volgt vergoed:

 • Kleine reparaties en aanpassingen worden door onze kliniek in Nederland verzorgd.
 • Grote aanpassingen worden in één van onze klinieken in Turkije verzorgd.
 • In overleg met en na goedkeuring van Tand Correct kunnen de kleine reparaties ook worden uitgevoerd door de eigen tandarts in- of nabij de woonplaats. De hiervoor gemaakte kosten kunnen bij Tand Correct worden gedeclareerd. Dit kan alleen na een schriftelijke goedkeuring van Tand Correct.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • Tandcorrect stelt zich niet aansprakelijk voor ontstekingen en wortelkanaalbehandelingen in de toekomst na de behandeling plaatsvinden. Deze zijn nieuwe omstandigheden na de behandeling en daarom zijn wij niet aansprakelijk.
 • Reis- en verblijfskosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.
 • Tand Correct is niet aansprakelijk voor handelingen, van welk aard dan ook, van derden.

De garantie van bovenstaande behandelingen wordt beperkt of komt te vervallen wanneer:

 • Goede mondhygiëne niet in acht wordt genomen
 • Adviezen van de behandelend tandarts niet worden opgevolgd (bijvoorbeeld t.a.v. het dragen, onderhouden en bewaren van prothesen)
 • De tandarts niet wordt bezocht voor de jaarlijkse gebitscontrole
 • Het tandvleesweefsel zich op natuurlijke wijze terug trekt en/of afneemt
 • Er sprake is van een toename of afname in het normale gewicht van de patiënt van meer dan 20%
 • Het gebit is beschadigt ten gevolge van een ongeval
 • Gezondheidsfactoren van invloed zijn op de conditie van het gebit, zoals diabetes, epilepsie, osteoporose (botontkalking), en bijwerkingen van chemokuren of bestralingen
 • Er sprake is van een noodreparatie
 • Kosten van behandelingen niet, of niet volledig zijn betaald

Tand Correct staat voor het bieden van kwaliteit en eerlijke, goede service.

Het verlenen van garantie wordt na overleg met de aanvrager in alle redelijkheid door Tand Correct beoordeeld na het onderzoeken van de ontstane situatie.

De garantiebepalingen van Tand Correct zijn uitsluitend bedoeld voor patiënten van Tand Correct.